onsdag den 12. februar 2014

jeres bryllupsvideo

Sådan sammensættes jeres bryllupsvideo

Varigheden og indholdet af jeres bryllupsvideo afhænger af om I ønsker hele dagen dækket – dvs. fx fra brudens forberedelser og helt frem til brudevalsen eller kun vielsen og bryllupsfesten. Den færdige bryllupsvideo leveres på Blu-ray Disc med kapitler og menusystem lige til at afspille. Der laves et smukt sammendrag fra hele dagen med masser af gode klip og underlægningsmusik – det er den egentlige præsentationsvideo og varigheden af den er typisk 3-8 minutter. Denne præsentationsvideo kan lægges på nettet fx på jeres hjemmeside eller YouTube / Vimeo.
Herudover indeholder Blu-ray-disc’en alle de enkelte taler og indslag i sin helhed – så I kan gense dem enkeltvis via disc’ens menusystem. Det er en god investering i varige minder fra jeres bryllupsdag. Husk at der udover selve optagelserne går næsten dobbelt så meget tid til redigering og efterbehandling af materialet. Det er altså ikke kun optagelserne I betaler for, men også de nødvendige processer til at skabe den visuelle kvalitet i den færdige bryllupsvideo.